Ceremonihållare

Inom Heimdalls Prästinneorden har jag utbildat ett flertal ceremonihållare som du kan vända dig till för olika livsceremonier så som exempelvis namngivning, sammanvigning, överlämnande och årshjulets olika högtidlighållanden.
Nedan kommer jag att lista dem som är klara för att arbeta med detta och som du kan kontakta om du skulle vilja ha just en sådan ceremoni.
Även jag håller dessa ceremonier.
Jag rekommenderar varmt mina elever som har visat stort engagemang och kunnighet i att skapa fantastiskt vackra ritualer.
Tillsammans kan vi göra era högtidsstunder fina och minnesvärda.

Shaeen Svanede
Bor i Hammenhög
Arbetar i hela Sverige
osterlenhaxan@gmail.com
0706988885


Katja Nilsson
Bor i Helsingborg
0708496816


Tünde Hansen
Bor i Skåne
tunde@ljusetskraft.se
0707871825


Jennifer Wedin
Bor i Malmö
0739180563


Anders Schrewelius
Bor i Ängelholm
Arbetar i hela Sverige
killroyno1@hotmail.com