Heimdalls Prästinneutbildning

Första Graden
Detta är den grundkurs som är basen för allt energiarbete.

Vi tittar på vad vi kan använda för hjälpmedel för att förstärka våra intentioner som exempelvis olika färger, örter, eteriska oljor och stenar. Du lär dig samverka med årstider, månen och solen och hur du kan vända bort negativa krafter utan att det vare sig kränker någons integritet eller att du ingriper i någons ödesväv.
Genom gamla riter och kunskap om de olika cykler som påverkar oss har vi möjlighet att förstå och arbeta på djupet med vad som är orsaken till hur saker och ting förhåller sig.

Detta gör vi med stor respekt för processen som är olika för olika individer.
Vi lär oss använda talismaner, runor och ser hur gamla ritualer kan hjälpa till i både vår egen och andras helandeprocess.
Efter att ha gått denna grundkurs har du möjlighet att initieras som Första Gradens Prästinna vilket innebär att du öppnat den Första Porten till den magiska kunskapen.

Det innebär att nu har lärt dig använda flera viktiga nycklar för att hela alla dina relationer och skapa magi i ditt och andras liv.

Andra Graden
Andra gradens utbildning handlar om ceremonierande kring de stora högtiderna, sejd och galdrar och går i 2 steg. Vi går in specifikt på varje del av årshjulets 8 högtider för att förstå varför dessa dagjämningar och solstånd alltid har varit så viktiga för människan och vad det kan göra för oss att fortfarande hålla dessa seder vid liv.
Du får därefter en starkare känsla för att helt naturligt vis både hålla dina egna ceremonier eller leda gruppceremonier.

För att gå denna utbildning krävs att du har initierats i Första Graden.

Tredje Graden
Utan mörker finns inget ljus. Och utan att känna till mörkret kan du heller inte framgångsrikt se, uppskatta eller arbeta med ljuset.
I den tredje graden tittar vi på den mörka sidan, både i oss själva och hur det manifesteras i den yttre världen. Vi blir vän med det mörka inom oss själva och skaffar oss en allierad som hjälper oss att ta fram det allra bästa inom oss själv och andra.

Detta är ett djupgående arbete i 2 steg som hjälper oss fram i livet likväl som inom magin.
För att bli en skicklig magiker gäller det att inte låta sig luras av det skenbara ljuset utan att se mörkrets essens i sin renaste form. När vi gör det är det inte längre skrämmande.
För att gå denna utbildning krävs att du har initierats i Första Graden eftersom mycket av arbetet vi gör baseras på grunderna du lär dig där.


År 2021

Grad 1
Steg 3 

13-14 Februari

Grad 3
Steg 1
20-21 Februari

Grad 3
Steg 2

3-4 April

Grad 1
Steg 4 / Runmagi – även fristående

10-11 April

Grad 1
Grundutbildning
9-15 Augusti

Grad 2
Steg 1

30-31 Oktober

Grad 2
Steg 2
27-28 November