HPO Grad 4

En kurs om
Namngivningsceremoni
Handfästning
och
Överlämnande

16 – 18 Juni
10-17

på Vallbyvägen 16
i Hammenhög

Det har blivit ett större och större behov av alternativ till kyrkliga och borgerliga dop, bröllop och begravningsceremonier. Oavsett vilken religion du tillhör eller om du inte har någon religiös grund över huvud taget kan det kännas rätt att ha en ceremoni på ditt eget vis. För ceremonier av olika slag har funnits i alla tider och de kan göras precis hur personliga som helst.

Under Grad 4 i Heimdalls PrästinneOrden vill jag främst öppna upp för Ditt eget sätt att tänka med grunden i att du vet att det heliga finns inom var och en av oss och i allt runtomkring. Självaste basen ligger i vad du själv och de du ska ceremoniera för står för.

Du som vill gå i Grad 4 har redan gått grundkursen i Heimdalls PrästinneOrden och känner dig nu redo för att göra dessa ceremonier för andra, vare sig det är vänner och bekanta eller vem som än skulle vända sig till dig för hjälp.
Under utbildningens 3 dagar tittar vi på var du själv står och vad du vill ge utifrån din egen livsåskådning.
Så går vi igenom hur vi lyssnar på dem som önskar ha dig som ceremonihållare.
Flera förslag till ceremonier kommer att delges dig och du kommer själv att få vara delaktig i just din grupp för att utforma dina egna idéer kring hur man kan göra så varje kurs blir unik utifrån deltagarna själva.

Under dag 1 går vi igenom Namngivningsceremoni för barn eller vuxna.
Fler och fler väljer ett nytt namn som vuxen och då kan ceremonin se helt annorlunda ut än om det gäller spädbarn.
Under dag 2 går vi igenom Sammanvigning eller vad många även kallar för Handfästning.
Under dag 3 går vi igenom Överlämnandeceremoni eller Heidra.
Dessutom går vi igenom ett antal andra livsstegsceremonier som kan hållas, var sig du själv håller i dem för andra eller hjälper enskilda individer att skapa sina egna.

När du har gått klart denna 3-dagars kurs har du med dig en mängd olika ceremoniförslag och ett öppet sinne för att skapa precis vilken ceremoni som helst i samspråk med den som valt just Dig som ceremonimästare.

Investeringen för dessa 3 dagar är 3500:-
(Fr.o.m. 2024 är priset 4000:-)
varav anmälningsavgiften är 1000:-
För frågor och anmälan maila till osterlenhaxan@gmail.com eller ring/smsa till 0706988885

Ingår; Kurskompendium, skrivmaterial, fika och frukt

Medtag egen lunch

Observera att en vigsel endast kan bli juridiskt bindande om förrättaren är behörig. Borgerliga vigselförrättare förordnas av Länsstyrelsen och kyrkliga vigselförrättare som ingår i ett trossamfund förordnas av Kammarkollegiet. Dessa tillstånd sökes separat. Heimdalls PrästinneOrden kan ej utverka dessa tillstånd.