Vägar som leder vidare

2016-08-23-08-01-12

När jag var ung var jag snabb, aktiv och väldigt på.
Jag löpte i skogen, galopperade på hästar och agiterade mina åsikter i debattinlägg i tidningar och trodde att jag kunde förändra världen uppifrån lixom.
Trodde faktiskt jag ville bli politiker.
Nu är jag inte lika ung och snabb längre men jag tror fortfarande på att världen går att förändra.
Fast mera inifrån snarare, mera som ett frö som får chansen att gro och växa.
Det blir nog mera stadigt då.

För det första tänker jag att förändringen måste börja inifrån.
Inifrån mig själv till att börja med.
Och några av mina sätt att göra detta är vandring, kontemplation och meditationer.
Som nu när jag snart ger mig av till Spanien igen på en av dessa återkommande vandringar.
Nu har jag dessutom valt att dela den med andra.
Denna gång är vi 9 stycken som tillsammans ska njuta en del av den portugisiska vägen från Tui till Santiago de Compostela i det mytomspunna Galicien.
Under denna vandring tror jag att vi tillsammans både kan förändra det vi önskar i vårt inre såväl som i det yttre.

Och så Heimdalls Prästinneorden.
Den plattformen känns som mitt största försök att hjälpa andra att få sina inre frön att växa, att öppna upp sin egen potential och växa.
Är det något jag älskar så är det just att se andra öppna upp, glädjas och att växa.
Det finns nog inget roligare!

Vad är då Heimdalls Prästinneorden?
Jo, här utbildar jag prästinnor.
Inte bara kvinnoprästinnor utan även män; präster, magiker eller vad de nu själva vill kalla sig.
Här utvecklar vi verkligen den inneboende kraft vi har.
Jag tror nämligen att vi alla bär gudomen inom oss och att det är meningen att vi ska inse detta för att blomstra.
Jag tror faktiskt att Du är fantastisk. Och Du. Och Du. Och Jag.
Ja, jag tror att vi alla är alldeles Magiska och att om vi väcker denna Magi så ÄR det möjligt att förändra världen till det vi önskar att den skulle vara.

Vi har alla olika vägar att komma fram till just den Magi som skapar vår livsväg.
Min väg går bland annat på spanska vägar till en helig stad samtidigt som jag vandrar med asarna i nära sällskap.
Det är för mig inget motsatsförhållande, bara olika yttringar av samma kraft.
Så vad är Din väg och hur hämtar du Din Magi?
Gör det du behöver för att få Ditt inre frö att växa.
Du är Magisk.
Glöm aldrig det.

2016-08-24-09-07-04

Utveckling är en invecklad historia

Utveckling har alltid intresserat mig.
Men med utveckling sker många utmaningar som gör att det först kan bli turbulent.
Först och främst måste vi utmana oss själva och ifrågasätta de mönster som vi blivit vana vid för att sedan våga släppa taget och gå vidare.
Vi människor är vanedjur och kan ha svårt för förändringar.
Ibland kan rädslan för det okända göra att vi till och med hellre står kvar i något destruktivt istället för att trampa nya stigar.
Det kan gälla allt från en osund kärleksrelation, jobbig arbetssituation eller att vi bor på en plats vi inte längre trivs på.
Det spelar ingen roll om vännerna står runtomkring och skriker ut sanningarna i megafon om jag inte är redo att ta det till mig.
Men när jag väl är redo att ta steget räcker det med en viskning.

I mitt inre möter jag alla motsättningar som finns i det yttre.
Alla mina handlingar speglas av hur jag ser på mig själv och världen och endast jag kan skapa verkligheten omkring mig.
Oavsett vad som sker i min direkta närhet är det jag som väljer hur jag kan hantera det skedda.
Jag kan välja att bli arg om jag blir attackerad eller lugnt bemöta och gå därifrån.
Jag kan hata den som sårat mig eller förlåta och bli fri.
Jag kan angripa dem som tycker annorlunda än jag eller respektera att vi är alla är olika.
Jag kan välja ett destruktivt eller ett konstruktivt sätt att bemöta livet.

Det kan låta enkelt och självklart att alla vill välja att vara konstruktiva, fria, harmoniska och lyckliga.
Ändå är vägen dit sällan enkel.
Få människor har tillgång till sin inre kraft från början eftersom vi skolats att tro och tänka på vis som inte nödvändigtvis är våra egna sanningar.
Att återfinna sig själv på vägen genom livet kan vara den svåraste utmaningen av alla.

Vi övar oss tillsammans och var och en för sig för att finna de vägar som fungerar.
Ibland kan det kännas svårt och vi vill ge upp, men om vi vågar och orkar så tar vi oss säkerligen framåt ju mer vi försöker.
Genom möten med andra finner vi ständigt bitar av oss själva.
Om vi studerar våra egna reaktioner och tankar kan vi pröva den sanning som är vår.

När du letar efter din egen sanning är det viktigt att förstå att andra kan ha en annan.
Vi är alla olika för vi kommer från olika erfarenheter och beroende på var vi är i livet kan sanningarna också skifta.
Och alla vill vi bli respekterade.

Personligen tänker jag att om respekt fick råda i världen skulle vi kunna leva i fred.
Kristna och muslimer kunde lugnt gå till sina egna kyrkor, man och kvinna behövde inte gräla, grannar inte slåss, regeringar inte strida.
Tänk om vi kunde gå över vår egen bekvämlighetszon och utmana oss själva så mycket att vi inte längre känner oss hotade av oliktänkande.
Kan vi verkligen utvecklas så långt?
Eller måste vi fortsätta slåss för patentet på sanning så till den milda grad att vi till och med börjar gå emot dem vi en gång kallat vänner?

Om vi vill se förändringar i världen måste vi börja med oss själva.
Det är inom var och en av oss som kärnan måste växa sig så stark att vi inte längre har behov av att stå kvar och trampa, både på oss själva och andra.
När du inte längre är rädd för ditt eget inre ljus så kan du tillåta dig själv att blomma och därigenom blir det omöjligt att inte låta andra göra detsamma.